Previous
Next

12V Motor

2019

Homepage
Download
Explore

Bakgrund

Målet med uppgiften var att hantera en CAD-modell och sedan visualisera denna via animation på ett stilfullt sätt.

Lärdomar

Frustrationen av att arbeta med 8 separata mjukvaru-program vägdes upp av enkelheten det resulterade i då modellen importerades korrekt. Jag inser att ingen mjukvara kan vara bäst på allt. Så när den metaforiska (och ibland litterära) huvudvärken runnit ut i sanden var allt som kvarstod en enorm tacksamhet. Framförallt gentemot varje mjukvaras styrka och glädjen av vetskapen att jag nu kan hantera dem.

Nörd Fakta

Med sina 116 000 vertexar och cirka 25 separata animationer synkade till musik var detta projektet tufft att hantera. Framförallt eftersom jag var tvungen att kliva tillbaka några steg i processen ett flertal gånger och därmed återskapa vissa moment från grunden.

Process

Uppdelning av modell>Moi
UV-mappning>Blender 2.79b
Texturmålning>Substance Painter
Riggning och Animation>3ds Max 2019
Ljussättning>3ds Max 2019
Rendering>Vray Next 1.2
Ljudmixning>Audition CC 2019
Effekter>After Effects CC 2019
Sammansättning>Premiere Pro CC 2019