Previous
Next

KANON

2019

Homepage
Download
Explore

Bakgrund

Projektet kom till som ett resultat av min vilja att skapa något gammalt. Något som skulle kräva ett flertal komponenter och olika typer av animation och simuleringar.

Lärdomar

Bilder och filmer kan vara av värde på många olika sätt. Men de som har en intressant historia att förmedla kommer alltid att vara av större intresse för åskådaren. Detta är viktigt att ha i åtanke oavsett om det gäller animation eller studiobilder. Om skapelsen saknar en själ, känsla eller anledning att existera kommer människor att tappa intresset.

Nörd Fakta

Trots sina 20 000 objekt och nästan 8 000 000 vertexar har denna ”1 400 bilder” långa animation en något restriktiv detaljnivå. Genom att strategiskt planera varje scen har jag kunnat lägga till detaljer där det var störst chans att åskådaren skulle lägga fokus.

Process

Modellering>Blender 2.79b
Materialsättning>Blender 2.79b
Ljussättning>Blender 2.79b
Rendering>Cycles
Effekter>After Effects CC 2019
Ljudmixning>Audition CC 2019
Sammansättning>Premiere Pro CC 2019